TS. LẠI TIẾN DŨNG, P.Tr Bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường, CG về côn trùng, giống chống chịu

2020-02-12 10:24:07

Trong khuôn khổ hợp tác với CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP AGRITECH với mục đích

1. Hỗ trợ Hệ thống CỔNG NÔNG DÂN nhằm đáp ứng nhu cầu giải đáp và tư vấn kịp thời khi bà con gặp phải những khó khăn

- trong quá trình trồng trọt như: cách chọn giống cây trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng và trừ sâu bệnh dịch hại, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;
- trong quá trình chăn nuôi như:  cách lựa chọn giống vật nuôi, chăm sóc vật nuôi, chuẩn đoán bệnh và chữa bệnh…
- trong quá trình nuôi trồng thủy sản như: kỹ thuật chọn giống, sử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, chuẩn đoán và chữa bệnh… 

2. Sẵn sàng phục vụ các hộ nông dân, các chủ trang trại…có nhu cầu: tư vấn sử dụng diện tích đất sao cho đạt hiệu quả kinh tế (nuôi con gì, trồng cây gì);  đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, nuôi trồng thủy sản.

CHUYÊN GIA:      TS. LẠI TIẾN DŨNG      

        

Chức danh: Phó trưởng Bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường – Viện Bảo vệ thực vật  

Lĩnh vực chuyên gia: Trồng – Bảo vệ thực vật                                                    

 TS. Lại Tiến Dũng với Cổng Nông Dân và Chuyên gia Trồng - BVTV Đinh Văn Thành.    

TS. Lại Tiến Dũng đang xem xét bệnh cho cây

TS. Lại Tiến Dũng tại Hội nghị đầu bờ

 TS. Lại Tiễn Dũng sẵn sàng tư vấn, trả lời câu hỏi liên quan đến:

- côn trùng, giống chống chịu
- hướng dẫn cấp chứng nhận GAP và hữu cơ cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh nông sản


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia