TS NGUYỄN THỊ NHUNG - Chuyên gia Trồng - Bảo vệ thực vật

2018-09-12 11:59:21

Trong khuôn khổ hợp tác với CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP AGRITECH với mục đích

 • Hỗ trợ Hệ thống CỔNG NÔNG DÂN nhằm đáp ứng nhu cầu giải đáp và tư vấn kịp thời khi bà con gặp phải những khó khăn
  • trong quá trình trồng trọt như: cách chọn giống cây trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng và trừ sâu bệnh dịch hại, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;
  • trong quá trình chăn nuôi như:  cách lựa chọn giống vật nuôi, chăm sóc vật nuôi, chuẩn đoán bệnh và chữa bệnh…
  • trong quá trình nuôi trồng thủy sản như: kỹ thuật chọn giống, sử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, chuẩn đoán và chữa bệnh… 
 • Sẵn sàng phục vụ các hộ nông dân, các chủ trang trại…có nhu cầu đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, nuôi trồng thủy sản.
 • Tư vấn, hỗ trợ giải đáp các vấn đề vướng mắc trong cuộc sống liên quan đến các Chính sách, Pháp luật nhà nước đã ban hành.

CHUYÊN GIA:      TS NGUYỄN THỊ NHUNG                                 

Chức danh: Hội viên Hội Khoa học kỹ thuât bảo vệ thực vật Việt Nam, Nguyên trưởng bộ môn thuốc cỏ dại và môi trường - Viện Khoa học kỹ thuât bảo vệ thực vật.

Lĩnh vực chuyên gia: Kỹ thuật trồng – Bảo vệ thực vật

TS Nguyễn Thị Nhung sẵn sàng tư  vấn, trả lời câu hỏi liên quan đến:

 1. Trồng trọt: giống cây trồng, kỹ thuật trồng, chăm sóc.
 2.  Lĩnh vực bảo vệ thực vật: Chế phẩm sinh học, thuốc ảnh hưởng đến môi trường (đất, nước, cây, môi trường, hóa học, sinh hóa), phòng trừ tổng hợp sinh vật hại cây trồng nông lâm nghiệp…
 3. Quy trình sản xuất nông sản an toàn, kỹ thuật trồng, chăm sóc, 

Và chịu trách nhiệm đào tạo chuyển giao công nghệ về:

 • Quy trình sản xuất nông sản an toàn Vietgap,
 • Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc
 • Đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình thực hành sản phẩm .

Theo Cty CP CNNN agritech


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia