Vi phạm về sản xuất, buôn bán giống cây trồng có thể phạt đến 100 triệu đồng

2020-02-13 23:01:49

Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất xử phạt lên đến 100 triệu đồng đối với vi phạm về sản xuất, buôn bán giống cây trồng.

Cụ thể, Bộ đề xuất phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi sản xuất giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán nhưng chưa tự công bố lưu hành hoặc chưa được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng đã tự công bố lưu hành giống cây trồng.

Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Sản xuất giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán không đúng phạm vi lưu hành trong Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; sản xuất giống cây trồng khi chưa có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng hoặc tiêu chuẩn cơ sở trong trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia; sản xuất giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp vô tính không từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được cấp Quyết định công nhận với quy mô dưới 5.000 cây giống.


Tại dự thảo Nghị định, vi phạm về sản xuất, buôn bán giống cây trồng phạt đến 100 triệu đồng

Hành vi sản xuất giống cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp lâu năm bằng phương pháp vô tính không từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được cấp Quyết định công nhận với quy mô từ 5.000 cây giống trở lên sẽ bị xử phạt từ 15 – 20 triệu đồng. Phạt tiền từ 20 – 25 triệu đồng đối với hành vi sản xuất giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính nhằm mục đích buôn bán nhưng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành hoặc chưa được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng đã được cấp Quyết định công nhận lưu hành.

Hành vi sản xuất giống cây trồng giả bị đề xuất phạt tiền từ 25 – 50 triệu đồng tùy thuộc số lượng cây, tài sản thu lợi bất chính.

Đối với vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính trước khi có thông tin tự công bố được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt.

Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi buôn bán giống cây không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng theo quy định.

Phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng theo quy định theo mức phạt từ 3 – 10 triệu đồng tùy số lượng cây giống.

Hành vi buôn bán giống cây trồng nhưng không thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng những thông tin về địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng. Hành vi buôn bán giống cây trồng hết hạn sử dụng bị đề xuất xử phạt từ 1 – 50 triệu đồng tùy giá trị lô cây giống.

Dự thảo cũng đề xuất phạt tiền đối với hành vi buôn bán giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính nhưng chưa được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc chưa có Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng theo mức từ 10 – 50 triệu đồng tùy trị giá hàng hóa.

Phạt tiền từ 20 – 50 triệu đồng đối với hành vi buôn bán giống cây trồng giả tùy số lượng hoặc tài sản thu lợi bất chính.

Số tiền xử phạt trên được áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Tổ chức vi phạm bị xử phát gấp 2 lần cá nhân.

Theo vietQ.vn


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia