Xe robot theo dõi sức khỏe cây trồng nông nghiệp

2019-06-24 17:09:27

Thông tin được thu thập trên camera sẽ được phân tích bằng máy tính. Bằng cách này có thể trích xuất dữ liệu mà con người không thể nhìn thấy được.


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia