Xe robot theo dõi sức khỏe cây trồng nông nghiệp

2019-06-24 17:09:27

Thông tin được thu thập trên camera sẽ được phân tích bằng máy tính. Bằng cách này có thể trích xuất dữ liệu mà con người không thể nhìn thấy được.


Xem thêm

Khám phá nền nông nghiệp ở Hà Lan

Hà Lan được công nhận là quốc gia áp dụng tiêu chuẩn kiểm soát sinh học đặc biệt phát triển để tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch nhất thế giới.