Xe xới đất chạy bằng dây xích, 7 công đất chỉ tốn 1 lít dầu

2019-07-30 09:39:47

Thợ cơ khí Huỳnh Thanh Phương (An Giang) cải tiến xe xới đất hoạt động bằng dây xích có thể di chuyển trên đất lún, lầy và tốn 1 lít dầu cho 0,7 ha.


Xem thêm