Xem nước ngoài làm nông nghiệp - Quá kinh ngạc - Công nghệ siêu hiện đại

2018-10-30 14:57:47

Xem thêm

Trang trại thẳng đứng tại Singapore

Trang trại thẳng đứng - được nông dân từ nhiều nơi trên thế giới tiếp cận. Mô hình này cho sản lượng cao gấp 10 lần so với canh tác truyền thống


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia